Monthly Archives: huhtikuu 2016

Podcast julkaistu! Haastattelussa professori, FICAM:in johtaja Tuula Heinonen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Haastattelussa on professori Tuula Heinonen, joka toimii eläinkokeille vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä kehittävän tutkimuskeskus FICAM:in johtajana. Vaihtoehtomenetelmät ovat hyvin ajankohtainen aihe, jota kehitetään voimakkaasti eteenpäin ja pyritään vahvistamaan maailmalla ja esimerkiksi EU-tasolla. Erityisesti tieteen viimeaikaisten kehitysaskelten myötä vaihtoehtomenetelmät lupaavat paljon uusia mahdollisuuksia lääketieteelliselle tutkimukselle. Heinonen korostaa perinteisten eläinkokeiden epätarkkuutta, kun pyritään saamaan ihmistä koskevaa lääketieteellistä tutkimustietoa, mikä on keskeinen syy vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiselle, monien muiden syiden ohella. Keskustelussa pohditaan samalla paitsi vaihtoehtomenetelmien tarjoamia mahdollisuuksia myös tieteellisiä, taloudellisia ja eettisiä ongelmia eläinkokeiden käytössä.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (32:43, 44,9 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa PSHP:n eläkkeelle jäänyt hallintoylilääkäri Erkki Kujansuu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podcastissa on haastateltavana Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eläkkeelle jäänyt hallintoylilääkäri, dosentti Erkki Kujansuu. Keskustelun teemaksi nousee vaikuttavuuden korostaminen ja merkitysten pohdinta terveydenhuollossa ja myös tutkimuksessa. Kujansuu painottaa potilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia lähtökohtana hoitoa ja hoidon rakenteita suunniteltaessa. Keskustelussa puhutaan paljon myös big datasta eli laajoista tietomassoista, joita terveydenhuollossa kertyy mutta joita ei vielä hyödynnetä kovin paljon. Erityisen rohkaisevia tässä suhteessa ovat olleet eräät pilottikokeilut. Päätteeksi pohditaan myös etiikkaa, muun muassa sitä, miten terveydenhuollon etiikka ja valinnanvapaus sopivat yhteen.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (29:05, 39,9 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa gerontologian professori, GEREC:n johtaja Marja Jylhä

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Haastattelussa on Tampereen yliopiston gerontologian professori ja Gerontologian tutkimuskeskuksen (GEREC) johtaja Marja Jylhä. Ikääntymisen ja vanhojen ihmisten tutkimusta sekä vanhojen ihmisten käytännön hyvinvointia ja hoitoa lähestytään monista eri näkökulmista myös ajankohtaisiin teemoihin, kuten sote-uudistukseen, pureutuen. Jylhä peräänkuuluttaa monia muutoksia ajattelutapoihin, asenteisiin ja yhteiskunnallisiin ratkaisuihin vanhojen ihmisten suhteen. Pitkän aikaa aihepiirin parissa työskennellyt lääkäri ja tutkija ottaa samalla kantaa eettisiin kysymyksiin, joihin hän näkee sisältyvän monia isoja ongelmia.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (25:44, 35,3 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Bioetiikka asiantuntijatiedon ja demokraattisen kansalaisvaikuttamisen polttopisteessä

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Teksti: SALLA SAXÉN

Bioetiikan instituutti perustettiin yleishyödyllisen yhdistyksen muodossa kesäkuussa 2015 nuorten tutkijoiden toimesta luomaan rakenteellisia puitteita bioeettisiä kysymyksiä koskevalle yhteiskunnalliselle keskustelulle ja kansalaistietoisuuden herättämiselle. Tähän tavoitteeseen nuori instituutti on pyrkinyt toistaiseksi erityisesti virittelemällä yhteistyöhankkeita sekä median välityksellä avaamalla bioetiikan kysymyksiä laajalle yleisölle. Tämä toiminta perustuu ensisijaisesti instituutin perustamiseen johtaneeseen, demokratian merkitystä bioeettisessä päätöksenteossa painottavaan ydinsanomaan: elämää koskettavia eettisiä kysymyksiä sivuavan yhteiskunnallisen päätöksenteon on oltava luonteeltaan yhteiskunnallisesti avointa ja läpinäkyvää ja sen tulee kestää julkisen keskustelun tuottamaa sosiaalista painetta. Tämä johtuu erityisesti siitä seikasta, että eettiset valinnat perustuvat arvoihin, eivät koviin faktoihin: jotta esimerkiksi terveydenhuolto tai geenitutkimus voisivat toiminnallaan tuottaa yhteiskunnassa yhteistä hyvää, on näiden instituutioiden toiminnan perustuttava yhteisesti jaettuihin ja läpinäkyviksi tehtyihin käsityksiin siitä, miten hyvä voidaan määritellä.

Bioetiikan instituutti toteutti Tuulan unelman!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bioetiikan instituutti sai ilon ja kunnian olla ensimmäinen unelman toteuttaja uuden Unelmatehtaan toiminnassa! Tuula oli unelmoinut keilaamassa käymisestä, sillä edellisestä kerrasta oli vierähtänyt aikaa, se nimittäin oli vuonna 1969. Tuulalle keilailu oli ennen tärkeä asia, sillä hän työskentelikin keilahallissa 1960-luvulla. Eipä ollut Tuulan keilaustuntuma mihinkään kadonnut, sen verran hienosti keiloja kaatui. Ja hauskaa oli kuten kuvista näkyy! Ennen kotiin lähtöä juotiin vielä kahvit keilahallilla.

Podcast julkaistu! Haastattelussa sosiaalietiikan professori, ETENE:n pj. Jaana Hallamaa

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podcast-haastateltavana on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori ja Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) puheenjohtaja Jaana Hallamaa, joka on toiminut aiemmin myös kaksi kautta Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) varapuheenjohtajana. Keskustelussa korostuu tarve suunnata bioeettistä tutkimusta ja keskustelua pikemmin kohti terveyden arjen haasteita eksoottisten uusien teknologioiden ja teemojen sijaan. Hallamaa kertoo myös ETENE:n toiminnasta ja ajankohtaisista teemoista. Päätteeksi hän painottaa perusteluihin nojaavan ja reilun kansalaiskeskustelun merkitystä.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (33:27, 45,9 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa Sairaanhoitajaliiton pj. Merja Merasto

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podcastin haastattelussa on Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Merasto, joka on työskennellyt liiton puheenjohtajana vuodesta 2011 alkaen. Keskustelussa sivutaan monia ajankohtaisia aiheita, kuten hoivarobottien ja muiden uusien teknologioiden käyttöä hoitotyössä. Merasto tarjoaa kaikkineen kuvan sairaanhoitajien työtä koskettavista ajankohtaisista kehityskuluista ja eettisistä kysymyksistä. Merasto korostaa muun muassa sitä, että on tärkeää muistaa hoitohenkilökunnan monipuolinen rakenne sen sijaan, että kaikkia ammattilaisia ajateltaisiin vain yhtenä ryhmänä. Hän toivoo myös maltillisuutta hoitovirheitä koskevaan julkiseen keskusteluun.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (26:48, 36,8 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Bioetiikkaa Akuutissa

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bioetiikan instituutin hallituksen puheenjohtaja Heikki Saxén oli puhumassa 4.4. esitetyssä Akuutti-ohjelmassa. Osion teema oli ”lisääntyykö eriarvoisuus terveydenhuollossa”. Haastattelun tekstiversio on luettavissa ohjelman sivuilta. Haastattelu on myös katsottavissa rajoitetun ajan Yle Areenasta. Heikin osio alkaa noin kohdasta 5:40.

Osallistu Vaikuttamiskahviloihin! Tilaisuudet usealla paikkakunnalla 27.4.–17.5.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Kevään 2016 aikana uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Deliberatiivisen Demokratian Instituutti ry järjestää Vaikuttamiskahviloita Kuopiossa, Porvoossa, Helsingissä ja Rovaniemellä yhteistyössä Koneen Säätiön kanssa. Vaikuttamiskahviloissa asukkaat pääsevät tenttaamaan asiantuntijoita ja muodostamaan kannanotot polttavan ajankohtaisiin teemoihin. Kuopiossa aiheena on eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja Porvoossa kieliosaaminen tulevaisuuden Suomessa. Rovaniemellä kahvitellaan ympäristöasioista ja asukasvaikuttamisen tavoista ja Helsingissä pohdituttaa maahanmuutto ja ihmisoikeudet.

Podcast julkaistu! Haastattelussa Playing God -rock-oopperan tekijöitä

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uutisoimme taannoin sivuillamme genetiikan eettisiä teemoja käsittelevän Playing God -rock-oopperan Suomen esityksistä, jotka järjestetään Gloriassa, Helsingissä, 8. ja 9. huhtikuuta 2016. Bioetiikan instituutin uudessa podcastissa ovat nyt haastattelussa oopperan taustalla keskeisesti vaikuttavat suomalaiset bioetiikan tutkijat: dosentti Tuija Takala, professori Matti Häyry sekä tutkija ja tohtoriopiskelija Johanna Ahola-Launonen. Haastattelussa käsitellään useita kiinnostavia teemoja, kuten tieteen ja taiteen yhdistämistä ja toisaalta polttavia ajankohtaisia bioeettisiä kysymyksiä. Vielä ehtii myös paikalle seuraamaan ainutlaatuista spektaakkelia: liput perjantain ja lauantain esityksiin saa ennakkoon Tiketistä.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (18:52, 25,9 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.