Monthly Archives: toukokuu 2016

Podcast julkaistu! Haastattelussa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podcast-haastateltavana on lääketeollisuutta edustavan Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio. Erityisen ajankohtaiseksi haastattelun tekee ensi viikolla tapahtuva Lääketeollisuus ry:n jäsenyritysten avaus julkistaa taloudelliset tiedot terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ja tästä teemasta onkin puhetta podcastissa. Lisäksi keskustellaan muun muassa markkinoinnista sekä lääketeollisuuden kohtaamasta kritiikistä, jonka mukaan lääkekehittely tapahtuu taloudellisten voittojen eikä kansanterveyden ehdoilla. Kaiken kaikkiaan haastattelussa pureudutaan lääketeollisuuden toimintaan monen etiikkaa koskettavan teeman osalta.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (32:40, 44,8 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa kehittämispäällikko, tutkimusetiikan tutkija Arja Halkoaho

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Haastattelussa on Kuopion yliopistollisen sairaalan kehittämispäällikkö, Itä-Suomen yliopiston tutkimusetiikan tutkija Arja Halkoaho. Keskustelussa pohditaan tutkimusetiikan nykytilaa, toteutumismahdollisuuksia, aiheen tutkimusta ja tulevaisuuden suuntia monelta eri kantilta, mikä heijastaa Halkoahon pitkää ja monipuolista kokemusta tutkimusetiikan piiristä. Käytännössä tutkimusetiikan koulutus, muuttuva lainsäädäntö, tietoisen suostumuksen varmistaminen tutkittavilta, sattumalöydösten mahdollisuuden huomioiminen tutkimuksissa ja monet muut teemat ovat esillä. Päätteeksi Halkoaho pohtii ylipäänsä bioetiikan tilaa Suomessa, nähden asioiden kehittyneen positiiviseen suuntaan vuosien varrella.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (35:33, 48,8 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uuden podcast-jakson haastattelussa on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan dosentti Janne Nikkinen. Teemoina ovat muun muassa terveydenhuollon priorisointi, nanoteknologian etiikka sekä riippuvuudet, erityisesti peliriippuvuus. Edellä mainittuja aiheita tutkinut Nikkinen nostaa esille uusia ja raikkaita näkökulmia joka aihepiirin osalta. Samalla keskustellaan suomalaisen bioetiikan ja -oikeuden tilasta, jonka asemaa Nikkinen toivoisi vahvemmaksi, esimerkiksi muiden Pohjoismaiden tapaan. Haasteena Nikkinen näkee myös koko Suomea koskevan, tasapuolisen julkisen tietoisuuden ja keskustelun herättelemisen bioetiikan ja -oikeuden teemoista.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (36:47, 50,5 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Haastateltavana on Aikakauskirja Duodecimin tuore päätoimittaja Janne Rapola. Keskustelussa pohditaan muun muassa uusia tuulia ja mahdollisuuksia akateemisessa julkaisemisessa niin Suomessa kuin ulkomaillakin, erityisesti open access -julkaisemista. Teemana on myös etiikka, ensinnäkin julkaisukäytäntöjen suhteen, esimerkiksi kysymys kirjoittajien sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Toisaalta esille nousevat eettiset teemat myös sisältöjen osalta, kuten se, miten lääketieteen eettiset aihepiirit ilmenevät perinteikkään julkaisun sivuilla. Myös suomalaisen akateemisen julkaisemisen sekä ylipäänsä koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuus nousevat keskusteluun.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (31:36, 43,4 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa globaalin teologian, maailmankuvien ja aatevirtausten apulaisprofessori Ville Päivänsalo

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podcastissa on Helsingin yliopiston globaalin teologian, maailmankuvien ja aatevirtausten apulaisprofessori Ville Päivänsalo. Keskustelun keskeisinä teemoina ovat uskonnon ja oikeudenmukaisuusajattelun välinen suhde sekä oikeudenmukainen globaali terveys. Päivänsalo on tehnyt tutkimusta molemmilla saroilla, ja globaalin terveyden myötä hän on myös matkustanut ympäri maailmaa, muun muassa Afrikassa, Intiassa ja Kiinassa. Päivänsalo korostaa, että uskontoja ja uskonnollisia yhteisöjä voitaisiin ottaa huomioon ja hyödyntää enemmän resurssina pyrittäessä edistämään oikeudenmukaisuutta, erityisesti järjestettäessä terveydenhuoltoa yhteiskunnan heikompiosaisille. Tämä ajattelutapa onkin tuttu jo monin paikoin maailmalla, mutta hieman vieraampi Suomessa, jossa perinteisesti hyvinvointivaltio on vastannut kattavasti terveydenhuollosta uskonnollisten yhteisöjen sijaan.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (34:33, 47,4 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Synteettinen biologia ja genominmuokkaus herättävät eettisiä kysymyksiä

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Teksti: MARKO AHTEENSUU, kuva: SUSANNA NIINIÖ

Tämä kirjoitus perustuu osin haastattelukysymyksiin, jotka toimittaja Anna Kuusela esitti minulle genominmuokkauksen ja synteettisen biologian etiikkaan liittyen. Haastattelu julkaistiin Turun Sanomien Tiede-osiossa sunnuntaina 15.5.2016.

Mitä synteettinen biologia on?

Synteettinen biologia on useita tieteenaloja (molekyylibiologia, genetiikka, kemia, fysiikka, tietojärjestelmätiede ja insinööritieteet) yhdistävä tutkimusala, jossa sovelletaan insinööritieteellistä suunnittelu- ja rakennustapaa biologiaan. Se mahdollistaa täysin uudenlaisten ominaisuuksien sekä toimintojen mallintamisen ja toteuttamisen. Synteettisessä biologiassa otetaan taas yksi askel edemmäs organismien ja elämän prosessien tutkimisesta ja kuvailusta niiden aktiiviseen sekä tarkkaan muokkaamiseen – jopa rakentamiseen.

Suuren yleisön tietoisuuteen synteettinen biologia tuli Craig Venterin johtaman tutkimusryhmän tutkimuksen (Gibson DG ym. 2010 Science 329[52]: 52–56) laajan mediaraportoinnin kautta vuonna 2010. Tutkimuksessa Mycoplasma mycoides -bakteerin genomi (eli koko perimä) rakennettiin uudelleen, jonka jälkeen se siirrettiin Mycoplasma capricolum -bakteeriin, josta perintöaines oli puolestaan poistettu. Näin syntyi monistumiskykyinen, osittain synteettinen bakteeri, jonka tutkimusryhmä nimesi Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0:ksi.

Podcast julkaistu! Haastattelussa professori Katriina Aalto-Setälä

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Haastattelussa on Tampereen yliopiston professori Katriina Aalto-Setälä, joka toimii sydäntutkimusryhmän johtajana. Keskustelussa keskitytään erityisesti kantasoluihin, joiden parissa tapahtuneet tieteelliset kehitysaskeleet ovat viime vuosina tarjonneet ennennäkemättömiä uusia mahdollisuuksia tutkimukselle, ja enenevässä määrin myös hoidolle. Samalla pohditaan, miten eettistä suhtautumista kantasoluihin ja myös ylipäänsä tutkimukseen tulisi ajatella uudelleen uusien mahdollisuuksien myötä. Erityisen keskeiseksi teemaksi nousee tutkimushenkilöiden suostumuksen varmistaminen niin, että nämä ovat aidosti ymmärtäneet ja ajan tasalla näytteidensä käyttöön liittyvistä seikoista.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (29:53, 41,0 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podcast-haastateltavana on sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Keskustelussa puhutaan erityisesti geenitutkimuksen ja sen hyödyntämisen uusista askeleista Suomessa. Geenitutkimuksen ja -tiedon noustessa merkittävämpään asemaan korostuvat luonnollisesti myös kysymykset siitä, kuka omistaa ihmisperäiset näytteet, kuka voi määrätä niiden käytöstä ja miten ylipäänsä näytteitä ja niihin liittyvää tietoa on hyväksyttävää käyttää. Sillanaukee kantaa huolta esimerkiksi siitä, päätyvätkö kansalaisten geenitiedot yritysten käyttöön väärällä tapaa, ja hän mainitseekin tilanteen turvaamiseksi olevan parhaillaan valmisteilla uutta lainsäädäntöä. Samalla puhutaan myös muun muassa bioturvallisuudesta sekä yksilöllistetystä lääketieteestä ja tähän liittyvistä uusista ja usein kalliista hoidoista.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (19:23, 26,6 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Haastateltavana on Suomen Sosiaali ja terveys ry:n eli SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas, joka antaa kattavan kuvan sosiaali- ja terveysalojen ajankohtaisesta tilanteesta ja polttavista kysymyksistä, erityisesti yhteiskunnallisen päätöksenteon osalta. Kiukas tuo esille hyvinvointitalous-käsitteen, jonka myötä hän toivoo laaja-alaisempaa ja pitkäjänteisempää talousajattelua, joka ottaisi paremmin huomioon myös kansalaisten hyvinvoinnin ja siihen liittyvät kustannukset. Hän pohtii lisäksi huolestuttavia kehityskulkuja esimerkiksi liittyen uuteen valtakunnalliseen päätöksentekokulttuuriin, josta on tullut hänen mukaansa paikoin aiempaa enemmän ylhäältäpäin ohjattua ja yksiäänistä. Haastattelussa pohditaan samalla tulevaisuutta, muun muassa palveluiden digitalisaatio-kehitystä.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (37:14, 51,1 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.

Podcast julkaistu! Haastattelussa geriatrian professori Jaakko Valvanne

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podcast-haastattelussa on geriatrian professori (TaY) Jaakko Valvanne. Geriatrian alan uranuurtaja on monessa mukana ja haastattelussa puhutaankin muun muassa juuri samana päivänä Tampereen yliopistolliseen sairaalaan perustetusta geriatrisesta yksiköstä, jollaisia ei Suomessa ole aiemmin ollut. Valvanne julkaisi myös hiljattain yhdessä Lotta Tuohinon kanssa kirjan 60+. Iloa elämään!, jossa opastetaan iloisempaan ja muuten parempaan vanhuuteen. Kirjasta löytyy esimerkiksi Valvanteen itselleen laatima kiinnostava hoivatahto, joka herättää osaltaan pohtimaan vanhojen ihmisten hyvää hoitoa. Kaikkineen haastattelu tarjoaa monipuolisen näkymän, ja myös tiukkoja kannanottoja, vanhuuden ja hoivan teemoihin.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (36:13, 49,7 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.