Kärkihankkeet

Instituutin perustoiminta tähtää instituutin tehtävän mukaisesti bioetiikan ja tähän läheisesti liittyvän bio-oikeuden tieteenalojen edistämiseen Suomessa eri saroilla. Perustoimintansa ohella instituutti toteuttaa erityisiä kärkihankkeita.

Instituutin tämänhetkiset kärkihankkeet:

  • Kliininen bioetiikka (erityisesti yksilöllistetyn lääketieteen kontekstissa)
  • Priorisointi terveydenhuollossa
  • Tietosuoja biotutkimuksessa
  • Bioetiikka ja terveyden uudet älykkäät järjestelmät ja ohjelmistot (esim. mobiilisovellukset, tekoäly, robotit)
    • Hoivarobotit yhteistyössä ROSE-hankkeen kanssa (Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus, Suomen Akatemia)
  • Bioetiikka ja pitkäaikaishoidossa elävien vanhojen ihmisten hyvä hoito
  • ”Kriisiaikojen bioetiikka” (erityisesti vakavat epidemiat ja pandemiat)
  • Hyvinvoinnin ja ympäristön yhteydet ja bioeettiset valinnat