What makes God laugh?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Teksti: JARI PIRHONEN

Edinburghissa Skotlannissa pidettiin kolmastoista kansainvälinen bioetiikan konferenssi 14.–17.6.2016. Konferenssin teemana oli ”Individuals, public interests, and public goods: what is the contribution of bioethics?”. Jo avajaispuheissa todettiin, että bioetiikka on siitä merkillinen tieteenala, että edes kaikki bioeettistä tutkimusta tekevät eivät miellä itseään bioeetikoiksi, vaan jonkin muun alan tutkijoiksi, jotka tekevät bioeettistä tutkimusta. Joku voi esimerkiksi mieltää olevansa oikeustieteilijä, joka tekee bioeettistä tutkimusta. Tieteenalan vakiinnuttaminen on hidas prosessi, mutta ilmeisen hyvässä tilanteessa ollaan, kun tarkastelee konferenssin osallistujamäärää ja esiteltyä tutkimusta. Konferenssiin osallistui yli 700 tutkijaa ympäri maailman ja aiheiden kirjo oli valtava: eutanasiaa, terveydenhuollon priorisointia, genetiikkaa, hoitoetiikkaa ja paljon muuta. Olipa posterinäyttelyssä posteri siitäkin, kuinka Harry Potter -tarinoita voi käyttää terveyskasvatuksessa.

Jatka lukemista ”What makes God laugh?”

Kokemusasiantuntijoiden osallistaminen

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Teksti: MARI STENLUND

Bioetiikan instituutti etsii ja kehittää tapoja, joiden avulla kokemusasiantuntijat (tai kokemustoimijat) voivat entistä helpommin osallistua bioetiikan eri teemoista käytävään keskusteluun. Instituutilla on vireillä parhaillaan useita hankkeita, joissa on tarkoitus keskeisesti tukeutua kokemusasiantuntijuuteen. Bioetiikan instituutin toimijoista Mari Stenlund etsii tapoja, joilla mielenterveyden kokemusasiantuntijat voivat olla mukana mielenterveyskysymyksiä käsittelevän sosiaalieettisen tutkimuksen teossa.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan toimijaa, jolla on omakohtaista kokemusta käsiteltävänä olevasta aiheesta oman tai läheisen sairauden ja/tai sosiaali- ja terveysalan asiakkuuden myötä. Kokemusasiantuntija auttaa kokemuksensa pohjalta kehittämään palveluja tai tutkimusta mielekkääseen suuntaan. Kokemusasiantuntijoita on viime vuosina hyödynnetty Suomessa etenkin mielenterveys- ja päihdetyön sekä lastensuojelun tutkimuksessa ja palvelujen kehittämisessä.

Jatka lukemista ”Kokemusasiantuntijoiden osallistaminen”

Podcast julkaistu! Haastattelussa Sitrassa johtavana asiantuntijana toimiva Tuula Tiihonen

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Podcast-haastattelussa on Sitrassa johtavana asiantuntijana toimiva Tuula Tiihonen, jonka työhön kuuluvat terveyden, hyvinvoinnin ja digitalisaation edistämiseen liittyvät tehtävät. Tiihonen vastasi Sitran Hyvinvointia tiedosta -avainalueesta vuosina 2013–2015, jolloin hän oli mukana kehittämässä käyttäjälähtöisiä digitaalisia omahoitopalveluja. Avainalueella edistettiin myös genomitiedon hyödyntämistä osana elintapa- ja hoitosuosituksia. Parhaillaan Tiihonen keskittyy erityisesti terveydenhuollon valinnanvapauden kysymyksiin. Haastattelussa keskustellaankin laajasti muun muassa digitalisaation ja geenitiedon mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja haasteista tulevaisuuden terveydenhuollossa, erityisesti valinnanvapauden suhteen.

Podcastin voi ladata mp3-muodossa täältä (34:09, 46,9 Mt).

Aiemmat podcastit löydät multimedia-sivulta.