Miten bioetiikka voi muuttaa suomalaista terveydenhuoltoa?

Teksti: ANTTI SORRI

Pamfletti keskustelevan, demokraattisen ja läpinäkyvän päätöksenteon puolesta.

Bioetiikan instituutin Heikki Saxénin ja Salla Saxénin yhdessä kirjoittama pamfletti Miten bioetiikka voi muuttaa suomalaista terveydenhuoltoa? on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) Polemia-sarjassa. Lajissaan ensimmäinen suomalainen kirjoitus haastaa löytämään keinoja keskustelevan, demokraattisen ja läpinäkyvän eettisen päätöksenteon puolesta.

Pamfletissa esitellään bioetiikkaan liittyviä keskeisiä käsitteitä, alan syntyhistoriaa länsimaissa keskellä kylmän sodan vaurastuvia yhteiskuntia sekä perusteluja sille, miksi bioetiikkaa tarvitaan myös Suomessa: tiedon lisäämiseksi terveydenhuollon arvovalinnoista ja vaikutusmahdollisuuksista, sekä keskustelujen herättäjäksi kiihtyvän lääke- ja bioteknologian kehityksen esiin nostamista haastavista eettisistä kysymyksistä.

Kirjoituksessa tuodaan esiin teemoja kuten terveydenhuollon ammattieettisten ohjeistusten rajallisuus, jatkuvan eettisen pohdinnan ja toiminnan välttämättömyys terveydenhuollon arjessa, etiikan pohdintaan liittyviä kulttuurillisia haasteita sekä etiikan keskeinen merkitys ihmisten maailmankuvalle. Pamfletti osoittaa virheelliseksi usein esiintyvän arkipäiväisen harhaluulon, että eettiset kysymykset olisivat perustavalla tasolla jo valmiiksi mietittyjä. Päinvastoin, historiallinen katsaus paljastaa etiikan muuttuvan aikakausien mukana.

Kirjasessa esitellään terveydenhuollon eettisten järjestelmien muutos osana terveydenhuollon demokratisoitumista länsimaissa. Käynnissä on ideologinen murros: moniäänisyyden, erilaisten näkökulmien ja päätöksenteon avoimuuden vaatimuksen lisääntyminen. Demokraattisten ihanteiden mukaisesti potilaalle on haluttu antaa oma ääni kuuluviin vastapainona lääkärien asiantuntijuudelle. Etiikan ratkaisut eivät ole pelkästään asiantuntijaelinten määriteltävissä.

Ratkaisuksi pamfeltissa esitetään muun muassa taustoiltaan erilaisista henkilöistä muodostettavia kansalaisraateja, joissa pohdittaisiin vastauksia erilaisiin monimutkaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, sekä sairaaloiden yhteyteen perustettavia eettisten keskustelujen ryhmiä, jotka pohtisivat hoitoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä arjen keskellä, erilaisten valintatilanteiden noustessa esille.

Moniääninen ja -arvoinen keskustelu on tarpeen ruohonjuuritason lisäksi myös yleisellä kansallisella, poliittisella tasolla. Tästä esimerkkinä kirjasessa esitetään terveydenhuollon priorisointi, jossa hoidoille joudutaan miettimään arvojärjestyksiä. Kirjoittajien mukaan demokratian ja avoimuuden lisääminen ovat paras tae sille, että priorisointikysymykset eivät johda piilopriorisointiin, jossa kansalaisten mahdollisuus punnita erilaisten vaihtoehtojen välillä jätettäisiin kokonaan huomiotta.

Pamfletti haastaa eettisten vuorovaikutuskanavien vahvistamiseen erityisesti terveydenhuoltoalan ruohonjuuritason ammattilaisten, potilaiden ja heidän läheistensä suhteen. Suomessa moniäänisyyden vaatimuksiin on jo herätty, mutta  varsinainen työ on vasta alussa. Bioetiikan tiedonalaa on vahvistettava. Se lisää ja syventää terveydenhuollon eettistä vuoropuhelua, parantaen alan päätöksentekoa ja uusien käytännön sovellusten juurruttamista terveydenhuollon eri tasoilla.

Eettiset kysymyset ovat aina ajankohtaisia, eivätkä ne tule koskaan lopullisesti ratkaistuksi. Keskustelun hetki on nyt ja aina.

Kirja on vapaasti ladattavissa täältä: http://kaks.fi/julkaisut/bioetiikka-muuttaa-suomalaista-terveydenhuoltoa/

Heikki ja Salla olivat myös Yle Puheessa puhumassa kirjasta 29.9.2016. Haastattelun voi kuunnella täällä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *