Kirja-arvostelu: Demokratia meritokratian ikeessä

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Teksti: HEIKKI SAXÉN

Michael J. Sandel (2020). The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good? Penguin Books. 272 s.

Amerikkalainen filosofi Michael J. Sandel on tullut viime vuosina tunnetuksi ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin napakasti pureutuvista ja varsin lukijaystävällisistä kirjoistaan, joiden myötä hän tuntuu löytäneen kiinnostavan ja toimivan tasapainon akateemisen filosofian ja ajankohtaisten yhteiskunnallisten aiheiden välillä kuin Sokrates ikään. Harvardin yliopistossa toimiva filosofi on käsitellyt kuluneina vuosina kirjoissaan ja luennoillaan niin oikeudenmukaisuutta kuin markkinatalouden moraalisia ulottuvuuksiakin, ja nyt tälle listalle on jatkona hänen meritokratian tyranniasta varoittava uusi kirjansa, The Tyranny of Merit.

Lähtökohta kirjalle on yksinkertainen ja jo tutuksi tullut kysymys siitä, mikä voima ruokkii aikamme tunnusomaista oikeistopopulistista liikehdintää ja laajamittaista pettymystä perinteiseen politiikkaan ja sen vakiintuneisiin valtapuolueisiin. Vastauksen Sandel löytää kenties alkuun yllättävän kuuloisesta paikasta: meritokratiasta, joka on hiljalleen vallannut alaa demokratialta.

Sandel kiistää samalla perinteisemmät vallitsevan yhteiskunnallisen asetelman selitykset, kuten globaalin talouskilpailun ja sen myötä seuranneiden (hyvien) työpaikkojen menetysten aiheuttaman katkeruuden ja poliittisen liikehdinnän, tai toisaalta samankaltaisen selityksen monikulttuurillistumisesta ja muista vastaavista kulttuurillisista murroksista ja niiden aiheuttamista vastareaktioista.

Sandelille nämä selitykset voivat olla osa totuutta, mutta toisaalta ne ovat hänen mukaansa aivan liian yksipuolisia ja eivät itsessään riitä selittämään viime vuosien tapahtumia koko laajuudessaan ja voimassaan. Pikemmin selityksen vallitsevalle yhteiskunnalliselle tilanteelle hän löytääkin demokratian pinnan alla hiljalleen alaansa kasvattaneesta meritokratiasta. Mistä siis on kysymys?

Jatka lukemista ”Kirja-arvostelu: Demokratia meritokratian ikeessä”

Bioetiikan instituutti viisi vuotta!

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailBioetiikan instituutti on nyt viisi vuotta!

Tämä on ollut hieno taival, josta kiitos kuuluu lukuisille tekijöillemme, tukijoillemme ja kaikille, jotka ovat tavalla tai toisella kulkeneet mukana matkan varrella pyrkiessämme vakiinnuttamaan entistä paremmin bioetiikan tiedonalaa Suomessa ja ammentamaan siitä monipuolisesti.

Juhlan kunniaksi instituutin puheenjohtaja Heikki Saxén kirjoitti yleisluontoisen katsauksen viime vuosien taipaleeseen alkaen instituutin syntyyn johtaneista askeleista aina nykyhetkeen. Kirjoituksen voi lukea Fulbright Suomi -säätiön verkkosivuilta täältä.

Lämmin kiitos kaikille!

Biopankkiraportti STM:lle

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailBioetiikan instituutin Heikki Saxén on työstänyt keväällä 2020 sosiaali- ja terveysministeriölle asiantuntijanäkemyksen siitä, miten biopankkitoimintaa koskevassa valmisteilla olevassa lainsäädännössä sekä muussa yhteiskunnallisessa sääntelyssä ja ohjauksessa olisi jatkossa hedelmällistä edetä. Raportti hankkeesta julkaistiin 16.6.2020 sosiaali- ja terveysministeriön biopankkeja käsittelevällä sivulla, josta se löytyy taustamateriaalit-osiosta.

Pituudeltaan noin 50-sivuinen raportti käsittelee monipuolisesti viime vuosina biopankkipuolella tapahtunutta kehitystä ja pitää sisällään monia kehitysehdotuksia. Samalla työssä sivutaan teemaan läheisesti liittyvää geenitiedon ja -tutkimuksen aihepiiriä. Pohjana raportille on myös käyty laajasti keskusteluja useiden biopankkikentän keskeisten toimijoiden kanssa.