MyBioethics päätöksentekoa valottamassa

Digital Society -tiedelehden artikkeli MyBioethics-sovelluksen kautta tehtävästä tutkimuksesta on nyt julkaistu!

Instituutin kanssa yhteistyössä kehitetty MyBioethics-opetus- ja tutkimussovellus tarjoaa mahdollisuuden äänestää eri vaihtoehtojen välillä moninaisissa eettisissä dilemmoissa. Kuten uudet käyttäjät pian huomaavat, yksimielisyyttä bioeettisissä kysymyksissä löytyy todella harvoin. Joissain tapauksissa annetut äänet jakautuvat jopa lähes täsmällisesti puoliksi. Nämä erimielisyydet voivat osittain johtua järkisyistä, jolloin erilaiset syyt johtavat erilaisiin johtopäätöksiin. Mutta entäpä jos kaikki jakaisivat kattavan ja yhtenäisen ymmärryksen asioiden tilasta, poistaisiko tämä erimielisyydet?

Nykyään moni moraalipsykologian tutkija vastaisi tähän kieltävästi. Äänten jakautuminen ei ehkä pääasiallisesti johdukaan järkiperäisistä erimielisyyksistä, vaan eriävistä eettisistä intuitioista. Tämän käsityksen mukaan ”analyyttinen mieli” lähinnä muodostaa uskottavan rationalisaation sille, minkä ”intuitiivinen mieli” on jo päättänyt. Mikäli tämä on totta, ymmärtääksemme paremmin bioeettisiä erimielisyyksiä tulee meidän pyrkiä tunnistamaan henkilökohtaisia tekijöitä vastausten taustalla. Nämä sijaitsevat ”järkeä syvemmällä”.

Jatka lukemista ”MyBioethics päätöksentekoa valottamassa”

Bioeetikot mukana takaamassa taittovirhekirurgian laatua

Suomen standardoinnin keskusjärjestö SFS:n verkkokaupasta on helmikuusta lähtien löytynyt standardi taitteisuutta muuttavan kirurgian palveluille (SFS 7515:2024). Kaksi instituuttimme jäsentä, Taina Ketola ja Joel Janhonen, olivat mukana Yhteisen Toimialaliiton ohjaamassa työryhmässä tuomassa esiin bioeettistä näkökulmaa. Julkaistun standardin liitteeksi saatiinkin sisällettyä laaja kokonaisuus bioeettistä tarkastelua.

Taittovirhekirurgia on eettisesti erityislaatuinen toimenpide, sillä siinä kajotaan terveeseen ruumiinosaan ilman lääketieteellistä perustetta. Kirurgin laserlaite ei hoida, vaan muuttaa terveen ruumiinosan rakennetta tai toimintaa. Kehon luontaisten ominaisuuksien parantamisen on perinteisesti katsottu eroavan ratkaisevasti lääketieteellisistä toimista, jotka pyrkivät suojelemaan tai palauttamaan terveyden (engl. enhancement versus therapy). Taitteisuutta muuttavat ei-välttämättömät toimenpiteet voi mieltää elämäntapa-leikkauksiksi ja näin ne ovat tavallaan enemmän rinnastettavissa tiettyihin plastiikkakirurgisiin toimenpiteisiin.

Jatka lukemista ”Bioeetikot mukana takaamassa taittovirhekirurgian laatua”

Tietokanta suomalaisista bioetiikan opinnäytetöistä julkaistu

Sivuillamme on julkaistu tietokanta suomalaisista bioetiikan alan korkeakoulujen opinnäytetöistä. Toivomme, että tietokannasta on hyötyä useille erilaisille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita bioetiikasta. Meille se kuvaa myös tieteenalamme kasvavaa taustavaikutusta, joka nostaa pintaan eettisiä kysymyksiä mitä erilaisimmissa yhteyksissä.

Lisäämme mielellämme mukaan myös uusia opinnäytetöitä. Uusia lisäyksiä meille voi ehdottaa parhaiten palaute-sivun kautta. Puolestaan itse opinnäytetietokanta löytyy täältä.

Toivotamme mukavia lukuhetkiä!