Suunnistusta moraalikompassin varassa

Teksti: ANTTI SORRI

Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria. niin & näin -kirjat 2016. 473 s.

Suomeksi kirjoitetun, tai kielellemme käännetyn, filosofian historian yleisesityksen julkaiseminen on harvan ilmestymistahtinsa vuoksi aina merkkitapaus. Kun kyseessä on etiikan maailmanhistoria, jota on verrattu Bertrand Russellin (1872 – 1970) Länsimaisen filosofian historiaan, muuttuu asetelma entisestään mielenkiintoisemmaksi. Sellainen teos on kuin omiaan tullakseen käsitellyksi myös bioetiikan kenttää käsittelevällä sivustolla.

Mistä eettiset ja moraaliset arvoasetelmamme oikein kumpuavat? Syntyvätkö ne jumalallisten voimien johdatuksesta vai pragmaattisen, inhimillisen järjen sopukoissa? Vai, ovatko ne kenties suoraan mieleemme koodattua, geneettistä, evolutiivista, alkuperää? Mikä moraaliajattelun pitkässä traditiossa on edelleen relevanttia, mikä kuuluisi suosiolla historian roskakoriin?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsii vastauksia intialaissyntyinen, sittemmin brittiläistynyt kirjailija, luennoitsija ja tieteenhistoriaa tutkinut Kenan Malik (s. 1960), jonka Moraalin suuntaa etsimässä. Etiikan maailmanhistoria ilmestyi suomeksi niin & näin -kirjojen toimesta viime vuonna.

Jatka lukemista ”Suunnistusta moraalikompassin varassa”