Pohdintaa tekoälyn eettisestä kehittämisestä

ChatGPT:n ja vastaavien tekoälyn viimeaikaisten merkittävien edistysaskelten myötä myös tekoälyn eettisten ulottuvuuksien pohtiminen on noussut entistä ajankohtaisemmaksi. Bioetiikan instituutin tutkijat yhteistyössä ulkomaisten kollegoiden kanssa ovat julkaisseet teemaa pohtivan ja sitä erityisesti bioetiikan näkökulmasta tarkastelevan artikkelin, joka on vapaasti luettavissa verkossa. Artikkeli on englanniksi.

Suosittelemme lämpimästi tekoälyn etiikasta kiinnostuneita perehtymään artikkeliin ja otamme myös mielellämme vastaan palautetta.

Teknologia vs. ihmisyys: Kun kone ja ihminen törmäävät

Teksti: JOONAS MIKKILÄ

Kirja-arvostelu: Gerd Leonhard. Technology vs. Humanity: The coming clash between man and machine. Fast Future Publishing, 2016.

Eksponentiaalista vauhtia kehittyvä teknologia muuttaa ihmiskuntaa seuraavan 20 vuoden aikana enemmän kuin edellisen 300 vuoden aikana. Vauhtisokeutta välttääksemme meidän on yhä useammin kysyttävä: edistääkö tämä teknologia ihmisyyttä ja onnellista elämää vai dehumanisoiko se ihmisen koneen asemaan? Vaikka tieteellis-tekninen kehitys mahdollistaa yhä mielikuvituksellisempia asioita, ei se tarkoita, että niiden toteuttaminen on välttämättä ja aina toivottavaa.

Näin esittää Turussa The Shift -festivaaleillakin kesäkuussa esiintynyt futuristi Gerd Leonhard teoksessaan Technology vs. Humanity: The coming clash between man and machine. Hän nimeää käsillä olevan murroksen ydinajureiksi tekoälyn ja geenimuokkauksen, jotka ruokkivat jo käynnissä olevia megaluokan muutoksia kuten digitalisaatiota, automaatiota, robotisaatiota ja virtualisaatiota.

Eksponentiaalisen teknologian myötä ihmisen sosiaalinen ja biologinen evoluutio ei ole koskaan ollut yhtä merkittävän käännekohdan äärellä. Eettiset laineet keikuttavat jo venettämme, mutta ainakaan vielä laajamittaista yhteiskunnallista keskustelua ei ole virinnyt, ei Suomessa eikä muuallakaan. Leonhard on syystäkin huolissaan.

Jatka lukemista ”Teknologia vs. ihmisyys: Kun kone ja ihminen törmäävät”