Julkaisuja

Bioetiikan instituutin kotisivut tarjoavat mahdollisuuden erilaisille, perustelluille näkökulmille tulla esille ja osallistua moniääniseen ja -arvoiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun bioetiikan ja -oikeuden kannalta kiinnostavista aiheista. Tekstit eivät tavanomaisesti edusta suoraan instituutin näkemyksiä. Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi myös teksteissä esitettyihin kantoihin nähden toisenlaiset näkökulmat.

Julkaisuja instituutin sivuilla

”MyBioethics päätöksentekoa valottamassa.” Julkaistu 16.7.2024.

”Bioeetikot mukana takaamassa taittovirhekirurgian laatua.” Julkaistu 6.3.2024.

”Tietokanta suomalaisista bioetiikan opinnäytetöistä julkaistu.” Julkaistu 28.12.2023.

”Opetuskokonaisuus uusien kalliiden lääkkeiden eettisistä kysymyksistä julkaistu Mybioethics-sovelluksessa.” Julkaistu 31.8.2023.

”Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Tärkeimmät tulevaisuuskysymykset -teos julkaistu.” Julkaistu 30.3.2023.

”Pohdintaa tekoälyn eettisestä kehittämisestä.” Julkaistu 6.2.2023.

”MyBioethics-kuulumisia.” Julkaistu 5.12.2022.

”Bioetiikka videopeleissä.” Julkaistu 3.6.2022.

”Bioetiikan instituutin mobiilisovellus on julkaistu.” Julkaistu 10.2.2022.

”Bioetiikan maisterintutkinto pandemian sekoittamassa Lontoossa.” Julkaistu 29.9.2021.

”Mitä on orgaaninen bioetiikka?” Julkaistu 17.5.2021.

”Demokratia meritokratian ikeessä.” Kirja-arvostelu Michael J. Sandelin kirjasta The Tyranny of Merit: What’s Become of the Common Good? Julkaistu 20.10.2020.

”Bioetiikan instituutti viisi vuotta!” Julkaistu 17.6.2020.

Uutinen Heikki Saxénin sosiaali- ja terveysministeriölle keväällä 2020 laatimasta raportista, jossa käsitellään monipuolisesti biopankkien suhteen viime vuosina tapahtunutta kehitystä ja tarjotaan kehitysideoita. Uutisessa on myös linkki raporttiin STM:n sivuilla. Julkaistu 17.6.2020.

”Olisiko terveydenhuollon priorisoinnista nyt oikeasti aika puhua?” Heikki Saxénin kolumni priorisoinnista koronapandemian aikakautena. Julkaistu 18.4.2020.

Raportti Bioetiikan instituutin kansalaisraadista, jossa tavalliset ihmiset käsittelivät geenitiedon ja -tutkimuksen ajankohtaisia eettisiä ja yhteiskunnallisia teemoja. Julkaistu 1.10.2019.

”Uudet ideat vihdoin käyttöön?” Heikki Saxénin herättelevä kolumni. Julkaistu 21.7.2019.

”Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuosittainen etiikan edistämispalkinto Salla ja Heikki Saxénille.” Julkaistu 10.6.2019.

”Lääke, huume vai tulevaisuuden teknologia? Yhteiskuntatieteilijän vastine kipuprofessorin kolumniin kannabiksesta.” Aleksi Huplin kirjoitus kannabiksesta. Julkaistu 2.4.2019.

”Saatana saapuu Alavudelle.” Heikki Saxénin kirjoitus hoivapalveluiden kansallisesta kriisitilanteesta. Julkaistu 9.2.2019.

Kutsu Bioetiikan instituutin kansalaisraateihin geenitutkimuksen ja -tiedon eettisistä ja yhteiskunnallisista teemoista keväällä 2019. Julkaistu 25.11.2018.

”Geeniteknologiavaltuutetun virka Suomeen?” Uutinen SDP:n kansanedustajan Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotuksesta geeniteknologiavaltuutetun viran perustamiseksi Suomeen. Julkaistu 16.7.2018.

Tuija Tuormaan artikkeli ”Kohdun kulttuurinen asema yhteiskunnassa”. Julkaistu 2.7.2018.

Mikko Värtön artikkeli ”Kansalaiskeskustelu terveydenhuollon kysymyksistä lisää luottamusta”. Julkaistu 9.5.2018.

Kaisu Koski tutkii rokotuskielteisyyttä taiteen keinoin artikkelissaan ”Rokotuskielteisyydestä, visuaalisesti”. Julkaistu 23.4.2018.

Aleksi Huplin artikkeli ”Kymmenen vuotta neurokemikaalien bioetiikkaa sosiologisesta näkökulmasta”. Julkaistu 11.4.2018.

Terveystutkija Pauliina Aarvan artikkeli ”Karhun nimi ja uskomushoidot: Pohdintoja Lääkäriliiton uskomushoito-suosituksesta”. Julkaistu 14.3.2018.

Raportti (484 kt) Bioetiikan instituutin hankkeesta, jossa kokeiltiin arkietiikan raateja kolmessa pirkanmaalaisessa palvelutalossa vuonna 2017. Hanketta sponsoroi Miina Sillanpään Säätiö. Julkaistu 7.3.2018.

Heikki Turusen artikkeli ”Geeniterapiahoitojen matka markkinoille”. Julkaistu 7.2.2018.

Lääkärien Sosiaalinen Vastuu ry:n toiminnanjohtaja Salla Nazarenko pohtii sidonnaisuuksia. Julkaistu 22.1.2018.

Raportti (3,19 Mt) Bioetiikan instituutin ja ROSE-hankkeen yhteistyönä järjestetyistä vanhojen ihmisten hoivarobotiikan kansalaisraadeista. Julkaistu 12.1.2018.

Antti Sorrin kirja-arvostelu Kenan Malikin kirjasta ”Moraalin suuntaa etsimässä: Etiikan maailmanhistoria”. Julkaistu 17.12.2017.

Teppo Järvisen kirjoitus ”Kuka saa keskustella tieteellisestä näytöstä?” Julkaistu 27.11.2017.

Jari Pirhosen teksti ”Palvelutalojen arkietiikkaa kartoittamassa”. Julkaistu 16.11.2017.

Markku Myllykankaan kirjoitus ”Puoskarointi on pantava kuriin”. Julkaistu 2.11.2017.

Henrik Rydenfeltin artikkeli ”Lisää turhia lääkkeitä!” pohtii lumelääkkeitä ja -toimenpiteitä. Julkaistu 19.10.2017.

Tanja Saarelan kirjoitus ”Ennen kuin ihmisestä tulee kone ja koneesta ihminen – perinnöllisyyslääkärin mietteitä ennakoivasta geenitestauksesta”. Julkaistu 10.10.2017.

Salla Saxénin artikkeli ”Ihmisarvo punnittavana: Miten lihavuus liittyy bioetiikkaan?”. Julkaistu 4.8.2017.

Joonas Mikkilän kirja-arvostelu Gerd Leonhardin kirjasta ”Technology vs. Humanity: The coming clash between man and machine”. Julkaistu 31.7.2017.

Heikki Saxénin kolumni ”Kansalaisrohkeuden talkoot”. Julkaistu 2.7.2017.

Aleksi Huplin kolumni ”Kohti aikuisiän adhd:n Käypä hoito -suositusta: Sosiologisia sivuhuomautuksia stimulanttilääkkeistä ja informaatioyhteiskunnan suorituspaineista”. Julkaistu 18.4.2017.

Antti Sorrin kirjoittama artikkeli ”Vanhojen ihmisten hoivarobotiikkaa käsitellyt kansalaisraati päättyi yhteiseen julkilausumaan”. Julkaistu 1.3.2017.

Kuulumisia vanhojen ihmisten hoivarobotiikkaa käsittelevien kansalaisraatien ensimmäiseltä kokoontumiskerralta 19.1.2017 Tampereelta. Julkaistu 25.1.2017.

Tutkijatohtori Henrik Rydenfeltin haastattelu ”Mitä on asiantuntijuus ’totuuden jälkeisessä ajassa’? Eettinen keskustelukulttuuri myllerryksessä”. Julkaistu 10.1.2017.

Antti Sorrin kirjoittama tiedote Heikki ja Salla Saxénin kirjoittamasta pamfletista ”Miten bioetiikka voi muuttaa suomalaista terveydenhuoltoa?”. Julkaistu 3.10.2016.

Robottitutkija Kimmo Vänni tekee katsauksen sosiaalisen robotiikan tilaan. Julkaistu 12.8.2016.

Jari Pirhosen matkakertomus bioetiikan maailmankonferenssista Edinburghista. Julkaistu 21.6.2016.

Mari Stenlund kirjoittaa kokemusasiantuntijuudesta ja sen mahdollisuuksista sosiaali- ja terveysaloilla artikkelissaan ”Kokemusasiantuntijoiden osallistaminen”. Julkaistu 20.6.2016.

Tutkija Heli Leppälä ja Kynnys r.y:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä ottavat kantaa ajankohtaiseen aiheeseen kirjoituksessaan ”Esteetön ympäristö on edellytys ihmisoikeuksien toteutumiselle”. Julkaistu 7.6.2016.

Tutkija Marko Ahteensuu käsittelee uusia tekniikoita ja niiden merkitystä eettiselle ja oikeudelliselle pohdinnalle tekstissään ”Synteettinen biologia ja genominmuokkaus herättävät eettisiä kysymyksiä”. Julkaistu 18.5.2016.

Salla Saxén määrittelee bioetiikkaa ja instituuttia kirjoituksessa ”Bioetiikka asiantuntijatiedon ja demokraattisen kansalaisvaikuttamisen polttopisteessä”. Julkaistu 14.4.2016.

Anni Leskelän pohdinta ”Vaaksa väärää on virsta vaaraa: kuinka kohentaa biolääketieteen luotettavuutta?” käsittelee vilppiepäilyjen varjostamaa tutkimuskenttää. Julkaistu 22.2.2016.

Tutkija Mari Stenlundin kirjoitus ”Psykiatriassa pärskähtelee ihmisyyden potentiaaleja” pureutuu hoitotyön perimmäisiin kysymyksiin korostaen sitä, että niin hoitajat kuin hoidettavatkin ovat lopulta ihmisiä, eivät edustamiaan rooleja. Julkaistu 19.2.2016.

Emeritusprofessori Raimo Lahden kolumni ”Ihmisarvo – oikeusperiaate ja suhtautumisen mittapuu” tuo esille ihmisarvon merkityksen suomalaisessa sekä kansainvälisessä ajattelussa ja oikeuskäytännössä. Julkaistu 10.2.2016. Alkuaan Jenergia-lehdessä 2/2011.

Jari Pirhosen essee ”Takaisin ihmisluontoon” pohtii monitasoisesti vanhenemisen merkitystä. Julkaistu 25.1.2016.

Heikki Saxénin kolumni ”Pelon elefantit”, joka käsittelee sitä, miten pelko ja bioetiikka liittyvät yhteen. Julkaistu 19.11.2015.

Anni Leskelän ja Salla Saxénin artikkeli ”Filosofisista teorioista konkreettiseen päätöksentekoon: kuinka bioeettistä keskustelua käydään käytännössä?”. Julkaistu 10.11.2015.

Jari Pirhosen katsaus ”Robotiikka ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus”. Julkaistu 5.11.2015.

Anni Leskelän artikkeli ”23andMe jatkaa toimintaansa – mitä henkilökohtaiset geenitestit merkitsevät?”. Julkaistu 2.11.2015.

Julkaisuja muilla sivuilla

”MyBioethics: How Ed-Tech Enables Discovery-Driven Empirical Bioethics Research.” Digital Society. Julkaistu 10.7.2024. 

”Kesällä 2019 viranomaiset eivät lämmenneet ajatukselle varautua mahdolliseen pandemiaan – ’Koronasta ei opittu mitään’, sanoo bioeetikko.” Helsingin Sanomat. Julkaistu 19.6.2024.

”Indignity of Nazi data: reflections on the utilization of illicit research.” Med Health Care and Philos. Julkaistu 6.6.2024.

”Socialisation approach to AI value acquisition: enabling flexible ethical navigation with built-in receptiveness to social influence.” AI Ethics. Julkaistu 21.11.2023.

”Human/AI relationships: challenges, downsides, and impacts on human/human relationships.” AI Ethics. Julkaistu 4.10.2023. Yhteistyötahona Innovative Bioethics Forum.

“Wisdom of the Established Pattern.” Voices in Bioethics. Julkaistu 27.6.2023.

“Attention Span and Tech Autonomy as Moral Goods and Societal Necessities”. Digital Society. Julkaistu 15.6.2023. Yhteistyötahona Innovative Bioethics Forum.

“Values in AI: bioethics and the intentions of machines and people.” AI Ethics. Julkaistu 14.12.2022. Yhteistyötahona Innovative Bioethics Forum.

”Etiikan opiskelua mobiilisovelluksen tuella.” Artikkeli Yliopistopedagogiikassa. Julkaistu 22.12.2022.

”Bioetiikasta opetussovellus.” Lääkärilehden uutinen Bioetiikan instituutin MyBioethics-sovelluksesta. Julkaistu 1.12.2022.

”Ihmisen tuunattu tulevaisuus.” Heikki Saxén Yle Radio 1:n haastattelussa. Julkaistu 13.6.2022.

”Tohtori tekoäly, osaatko ennustaa kuolinsyyni?” ETAIROS-hankkeen podcastissa teemana tekoälyn ja datan eettiset kysymykset. Vieraana Jaana Hallamaa ja Heikki Saxén. Julkaistu 31.3.2022.

Kompleksisuus-podcastissa teemana bioetiikka. Vieraana Heikki Saxén. Julkaistu 9.2.2022.

”Uraa­uurtaviin elin­siirtoihin liittyy vaikeita eettisiä kysymyksiä.” Helsingin Sanomissa. Julkaistu 27.1.2022.

”Geenimuuntelu otti suuren harppauksen, kun DNA:ta alettiin saksimaan – Onko tuloksena dystopioita vai pelastuksia?” Visiiri. Julkaistu 3.9.2021.

”Implementing Personalized Genetic Medicine: Interprofessional and Patient Perspectives on Connecting Medical Research with Clinical Care.” Voices in Bioethics. Julkaistu 16.6.2021.

”What is Organic Bioethics?” HMS Bioethics Journal. Julkaistu 1.4.2021.

”Kuka voi käyttää terveystietojamme?” Lakimiesuutisten artikkeli. Julkaistu 15.12.2020.

”Päivitä itsesi – tuleeko päivitetystä ihmisestä uusi luomus?” Veritas Forumin keskustelutilaisuus, jossa asiantuntijoina Jari Metsämuuronen ja Timo Kylmälä sekä moderaattorina Heikki Saxén. Lähetys on katsottavissa YouTubessa. Julkaistu 26.11.2020.

”Jättimäisen geenitutkimushankkeen tietosuoja huolettaa – jo yli 400 000 suomalaisen tiedot käytössä.” STT:n uutinen Keskisuomalaisessa ja monessa muussa lehdessä. Julkaistu 28.9.2020.

Ylen Ykkösaamussa keskustelua FinnGen-hankkeesta (alk. n. 50:40). Mukana professori Aarno Palotie ja Heikki Saxén. Julkaistu 9.9.2020.

”Liki puoli miljoonaa suomalaista on antanut geeni­tietonsa hyvään tarkoitukseen – Tiedot luovutettiin pilkka­hintaan kansain­välisille lääke­firmoille, ja nyt USA:n turvallisuus­viranomaisilla voi olla pääsy niihin.” Helsingin Sanomissa. Julkaistu 6.9.2020.

”Järjestöt pelkäävät, että vammaisia rajataan nyt tehohoidon ulkopuolelle – bioeetikon mielestä nykyinen ohjeistus on ’liian lavea’.” Helsingin Sanomissa. Julkaistu 5.4.2020.

”Kolme kulmaa koronapandemiaan.” Heikki Saxén Yle Puheella Juuso Pekkisen haastattelussa. Julkaistu 30.3.2020.

”Haluaisitko tietää kuolinhetkesi ja -syysi?” Yle Aktin ohjelma geenitiedosta ja -testauksesta. Asiantuntijana mukana myös Heikki Saxén (alk. n. 35:30). Julkaistu 3.12.2019.

”Monen suomalaisen geeniperimä on voinut päätyä lääkeyhtiöiden analysoitavaksi heidän tietämättään – näin geenitiedoista tehtiin kauppatavaraa.” Ylen A-Studion ja MOT-toimituksen artikkeli. Julkaistu 25.11.2019.

”Tietosuojavaltuutettu kritisoi Suomen suurinta geenitutkimusta kovin sanoin – ’mittava selvitystyö käynnissä hankkeen läpinäkyvyyden osalta’.” Ylen A-Studion ja MOT-toimituksen artikkeli. Julkaistu 25.11.2019.

”Miten keskustella geenitestauksesta?” Artikkeli instituutin ”geeniraadin” pohjalta Lääkärilehdessä. Julkaistu 22.11.2019.

”DNA-testit: Iik, olisiko minussakin 12 prosenttia skottilaista?” Yle Areenassa. Julkaistu 12.11.2019.

”Geenitiedon ja -tutkimuksen kentällä ja lainsäädännössä tapahtuu paljon – Suomeen tarvitaan nyt puolueeton bioetiikan valvontaelin.” Aamulehdessä geeniraatimme pohjalta. Julkaistu 12.10.2019.

”Joko maailmalta saa rahalla designvauvan? Kohuttu kiinalainen geenitohtori suunnitteli bisnestä, eikä suinkaan ainoana.” Ylen verkkosivuilla. Julkaistu 31.8.2019.

”Geenilainsäädäntö kaipaa näkemyksellisyyttä – ’Lakipaketti tuntuu kuin zombilta, joka raahautuu vaivalloisesti eteenpäin’.” Mediuutisissa. Julkaistu 20.8.2019.

Nauhoite eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan avoimesta kuulemisesta, jossa on myös Heikki Saxén mukana puhumassa bioetiikasta (alk. n. 0:32). Julkaistu 8.2.2019.

”Tampere-talossa ollaan ajan hermolla, kun Tieteen päivillä puhutaan geeniteknologiasta – Bioetiikan tutkija tuomitsee Kiinan ihmiskokeen: ’Kuinka suurelle riskille nämä lapset on altistettu’.” Aamulehdessä. Julkaistu 24.1.2019.

”Geenimuokkauksella voi parantaa maailmaa, mutta milloin ihminen leikkii Jumalaa?” Kirkko ja kaupunki -lehdessä. Julkaistu 15.1.2019.

”Vaarallisia kokeita – liiallista rohkeutta?” Paneeli geenitiedon, -tutkimuksen ja -teknologian ajankohtaisista teemoista Tieteen päivillä 2019. Julkaistu 11.1.2019.

”Nana ja Lulu ovat maailman ensimmäiset geeni­muunnellut lapset, mutta heiltä ei kysytty – ’Lasten etu tuskin oli keskeisintä, luultavasti haluttiin vain tehdä jotain ensimmäisenä’.” Helsingin Sanomissa. Julkaistu 9.1.2019.

”Eroon tieteen nurjista rohkeusmyyteistä!” Tieteen päivät 2019 -sivuilla. Julkaistu 7.1.2019.

”Geeniteknologia etsii tasapainoa.” Osuuspankin Chydenius-lehdessä. Julkaistu 18.12.2018.

”Miksei ihminen saa leikkiä Jumalaa?” Yle Aktin ohjelma. Mukana myös Heikki Saxén. Julkaistu 7.12.2018.

”Britanniassa potilastietoa siirtyi Googlen haltuun – Tampereen yliopiston tutkija pohtii, voiko potilasdatasta tulla bisnestä myös Suomessa.” Lännen Median lehdissä kuten Aamulehdessä. Julkaistu 3.12.2018.

”Kuuntele tutkijaa: Bioetiikka & Heikki Saxén.” Radio Moreenin jakso. Julkaistu 27.11.2018.

”Asiantuntija varoittaa Suomea: Google petti räikeästi lupauksensa – Terveystiedot lipuvat helposti väärään käyttöön.” Uudessa Suomessa. Julkaistu 26.11.2018.

”Haluatko antaa näytteen biopankkiin? Mitä näytteellä tehdään?” Tiedeykkösen ohjelma. Vieraana myös Heikki Saxén. Julkaistu 20.11.2018.

”Etiikka on läsnä arjen päätöksissä.” Lääkärilehdessä. Julkaistu 20.8.2018.

”Voisiko ihmisalkion geneettisen muokkaamisen sallia? Britanniassa tutkijat sanoivat kyllä.” STT:n uutinen mm. Lapin Kansassa. Julkaistu 24.7.2018.

”Missä kulkee tautien parantamisen ja ulkonäön parantelun raja? Asiantuntija varoittaa vauvojen geenimuokkauksen kaltevasta pinnasta.” Ylen verkkosivuilla. Julkaistu 22.7.2018.

”Bioeettisen pohdinnan tarve kasvaa nopeasti.” Helsingin Sanomien pääkirjoitus. Julkaistu 21.7.2018.

”Suomessa jokainen saa hoitoa, maksoi mitä maksoi – Kun lääketiede kehittyy, lupaus voi käydä liian kalliiksi.” Suomen Kuvalehden verkkosivuilla. Julkaistu 18.6.2018.

Nauhoite eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Geeniteknologia-raportin julkaisutilaisuudesta Pikkuparlamentissa. Mukana Heikki Saxén. Julkaistu 13.6.2018.

”Katsaus bioetiikan ajankohtaisiin.” Heikki Saxén Yle Puheen Juuso Pekkisen vieraana. Julkaistu 12.6.2018.

”Biopankit tarvitsevat koko ajan tuoretta verta, mutta pysyvätkö omat terveystietosi suojassa? – Vain osa suomalaisista tietää biopankeista.” Lännen Median lehdissä kuten Pohjalaisessa. Julkaistu 10.6.2018.

”Biohypetyksen hillitsijä Heikki Saxén: ’Suomesta halutaan tehdä biotutkimuksen piilaakso’.” Artikkeli Seurassa. Julkaistu 3.6.2018.

”Terveydenhuollossa on vaalittava tietosuojaa.” Heikki Saxénin ja Lasse Lehtosen vieraskynä Helsingin Sanomissa. Julkaistu 26.5.2018.

”Geenitieto on salassapidettävää terveydentilatietoa.” Lääkärilehdessä. Julkaistu 27.4.2018.

”Herättelijä.” Artikkeli Heikki Saxénista Tehy-lehdessä. Julkaistu 5.3.2018.

”Kannattaako antaa tietoja biopankkiin? Omia biotietoja saatetaan jatkossa lukea yhtä kätevästi kuin pankkitietoja” Ilta-Sanomissa. Julkaistu 10.2.2018.

Heikki Saxénin tiedepääkirjoitus ”Geenitutkimuksen tukirakenteita rakennetaan lainsäädännössä” Lääkärilehdessä. Julkaistu 9.2.2018.

”Lääketiede ja teknologia muuttavat elämämme. Kuka päättää, millaiseksi?” Helsingin yliopiston Yliopisto-lehdessä. Julkaistu 25.1.2018.

”Genomitieto mullistaa terveydenhuollon: Luvassa valtavia harppauksia syövän hoitoon ja ehkäisyyn, mutta väärinkäyttö pelottaa asiantuntijoita.” Aamulehdessä sekä muissa Lännen Median lehdissä. Julkaistu 7.1.2018.

”Miten ihmisen perimään liittyviä tietoja pitäisi käsitellä ja säilyttää? Kansanedustajat saavat pian pohdittavakseen huolta herättävän genomilain.” Helsingin Sanomissa. Julkaistu 5.1.2018.

”Vanhoja kansalaisia kohdellaan menoeränä – Se on moraalisesti kestämätöntä.” Jari Pirhonen Aamulehdessä. Julkaistu 4.1.2018.

”Mitä lääkärin tulee tietää bioetiikasta?” Heikki Saxén Pekka Nykäsen podcast-haastattelussa Lääkärilehden verkkosivuilla. Julkaistu 2.1.2018.

”Kirurgi, tee minusta normaali!” Ylioppilaslehdessä. Julkaistu 22.12.2017.

Ylen uutisten juttu ”Muokkaisitko geenejäsi ulkonäkösi parantamiseksi? Se voi olla mahdollista, mutta onko se luvallista?”. Julkaistu 2.12.2017.

Ylen uutisten juttu ”Tutkija tylyttää meitä kaikkia: ’Olemme yhteiskuntana hyväksymässä ajatuksen, että vanhusten hoito on meille liian suuri menoerä'”. Julkaistu 2.12.2017.

Iltalehden pääkirjoitus ”Kuka louhii sinun terveystietojasi?” Julkaistu 19.11.2017.

Heikki Saxén oli Ylen aamu-tv:ssä keskustelemassa suomalaisten terveystiedoista ja niihin liittyvistä haasteista. Julkaistu 9.11.2017.

Jani Kaaron artikkeli ”Biopankin turvassa” Rapportissa. Julkaistu 17.10.2017.

”Tarvitseeko ihminen jalostusta?” Yle Puheen Akti-ohjelmasarjassa keskustelua geenimuokkauksesta jatkona aiemmille uutisille. Julkaistu 18.8.2017.

Ylen uutisten juttu ”Suomalaisasiantuntijat ihmisalkion onnistuneesta geenimuokkauksesta: ’Erittäin hyvin tehty’ ja ’Pitääkö lapsia lähteä muokkaamaan?'”. Julkaistu 3.8.2017.

Heikki Saxénin haastattelu Aamulehden jutussa ”Geenimuokkaus etenee nyt häkellyttävää vauhtia: ’Tämän kaiken pitäisi olla hälytysmerkki'”. Julkaistu 3.8.2017. Aamulehden jutusta uutisoi myös Tekniikka & Talous -lehti.

Heikki Saxénin haastattelu Iltalehden jutussa ”Ihmisalkion DNA:ta paranneltu Yhdysvalloissa – suomalaistutkija: ’teknologia vie kuin pässiä narussa'”. Julkaistu 30.7.2017.

Anni Leskelän ja Heikki Saxénin artikkeli ”Antibioottiresistenssi – missä mennään?” Tieteessä tapahtuu -lehdessä (4/2017). Julkaistu 14.6.2017.

”Palvelutalossa vanhuksen persoona voi kadota, selviää tuoreesta väitöksestä – asiakaslähtöisyys voi kääntyä yksilöä vastaan.” Helsingin Sanomien juttu Jari Pirhosen väitöstutkimuksesta. Julkaistu 20.5.2017.

Heikki ja Salla Saxén Radio Deissä Jari Kupiaisen haastattelussa bioetiikan teemoista. Julkaistu 13.4.2017.

Antti Sorri Yle Tampereella Mari Siltasen vieraana, aiheena vanhojen ihmisten hoivarobotiikan kansalaisraadit. Julkaistu 16.3.2017.

Antti Sorri Yle Puheessa Juuso Pekkisen vieraana keskustelemassa vanhojen ihmisten hoivarobotiikan kansalaisraadista. Julkaistu 2.3.2017.

”Kuka uskaltaa priorisoida?” Juttu Mylab Nyt -lehdessä 1/2017 (alkaen sivulta 18). Julkaistu 13.2.2017.

”Seulotaan, leikataan, hoidetaan.” Suomen Kuvalehden juttu. Julkaistu 9.2.2017.

”Bioetiikka on arjen hoitovalintoja.” Heikki ja Salla Saxénin haastattelu Turun Sanomissa sekä muissa Lännen Median lehdissä. Juttuun liittyvä verkkonosto, ”Arvopaneelit” tulevat vanhusten palvelutaloihin – ”Suomi jäljessä etiikan käytännöissä”, mm. Aamulehden sivuilla. Julkaistu 5.2.2017.

Heikki ja Salla Saxénin artikkeli ”Terveydenhuollon priorisointi nousee pintaan” Sic!-lehdessä. Julkaistu 10.1.2017.

”Onko epäeettistä ryhtyä äidiksi yli 50-vuotiaana? – Isyyskin pitäisi kieltää saman ikäisiltä.” Artikkeli Seurassa. Julkaistu 6.1.2017.

”Bioetiikan tavoitteena on nostaa yleiseen keskusteluun lääketieteen haastavia kysymyksiä.” Heikki Saxénin haastattelu bioetiikan teemoista Yle Puheessa. Julkaistu 13.12.2016.

”Eutanasiakeskustelu polarisoituu.” Heikki Saxénin kannanotto Mediuutisissa. Julkaistu 25.11.2016.

”Oppilaat ratkovat eettisiä pulmia lautapelin avulla Virossa.” Artikkeli useammassa lehdessä, mm. Etelä-Suomen Sanomissa. Julkaistu 23.11.2016.

”Päätösten kanssa oli raskasta elää ennen ryhmää.” Artikkeli ja Salla Saxénin haastattelu useammassa lehdessä, mm. Savon Sanomissa. Julkaistu 23.11.2016.

”Tästä syystä bioetiikasta on apua lääkäreille.” Artikkeli ja Heikki Saxénin haastattelu useammassa lehdessä, mm. Savon Sanomissa. Julkaistu 23.11.2016.

”Vanhat ihmiset – Vain kuluerä ja talouden kuollutta painoa?” Heikki ja Salla Saxénin mielipidekirjoitus Suomen Kuvalehdessä. Julkaistu 27.10.2016.

”Lääkärien välinen keskustelu ei riitä – seitsemän teesiä terveydenhuollon etiikasta.” Artikkeli Terve.fi-sivustolla. Julkaistu 25.10.2016.

Heikki Saxénin haastattelu Turun yliopiston filosofian oppiaineen blogissa. Julkaistu 25.10.2016.

Heikki Saxénille myönnettiin Unescon palkinto bioetiikan edistämisestä Suomessa (19.10.2016). Tiedote Tampereen yliopiston sivuilla. Heikki Saxén received a UNESCO Award for promoting bioethics in Finland (October 19, 2016). Read more here.

”Kuka päättää hoidosta, elämästä ja kuolemasta?” Heikki ja Salla Saxénin haastattelu Eläkeläinen-lehdessä 6/2016. Juttu on luettavissa täällä (sivuilla 18–19). Julkaistu 17.10.2016.

Juttu ”Tutkijan riipaiseva löytö palvelukodissa: ’Suoranaista heitteillejättöä'” Aamulehdessä. Julkaistu 12.10.2016.

Heikki ja Salla Saxénin artikkeli ”Bioetiikan tutkijat ehdottavat eettisen keskustelun ryhmiä sairaalaosastoille” Potilaan Lääkärilehdessä. Julkaistu 12.10.2016.

Jari Pirhonen oli puhumassa Ylen aamu-tv:ssä vanhustenhoidosta. Jakso katsottavissa täällä. Julkaistu 7.10.2016.

Artikkeli ”Saako äidin sukusoluja muokata?” useammassa lehdessä, mm. Turun Sanomissa. Julkaistu 1.10.2016.

”Kun kyse on arvovalinnoista, niissä on hyvin vaikea olla toista ihmistä tietävämpi”. Heikki ja Salla Saxénin haastattelu bioetiikan teemoista Yle Puheessa. Julkaistu 29.9.2016.

Juttu ”Hoitotyön vaikeat eettiset valinnat leveämmille harteille” useammassa lehdessä, mm. Etelä-Suomen Sanomissa. Julkaistu 25.9.2016.

Heikki ja Salla Saxénin mielipidekirjoitus ”Hoidon ja tutkimuksen rajalinja on hämärtymässä” Helsingin Sanomissa 25.9.2016. Jarno Rutasen jatkopuheenvuoro (29.9.2016).

Uutinen ”Eettiset valinnat pois yksiltä harteilta” Kunnallisalan kehittämissäätiön sivuilla. Uutisen yhteydessä on linkki Heikki & Salla Saxénin uuteen teokseen ”Miten bioetiikka voi muuttaa suomalaista terveydenhuoltoa?”. Julkaistu 19.9.2016.

Juttu ”Vaikeat päätökset pois yksiltä hartioilta” Aikalaisen verkkosivustolla. Julkaistu 12.9.2016.

Heikki Saxénin teksti ”Terveydenhuollon priorisointi pohjaa keskusteluun oikeudenmukaisuudesta” Vihreässä Tuumassa. Julkaistu 12.9.2016.

Artikkeli ”Geenimuokkaus laittaa eläimet uusiksi” Turun Sanomien verkkosivustolla. Julkaistu 21.8.2016.

Heikki Saxénin blogikirjoitus ”Geenileikki illalliskutsuilla” Auria Biopankin sivuilla. Julkaistu 30.5.2016.

Artikkeli ”Geenitestillä voi maksimoida lääkkeen tehon” Turun Sanomien verkkosivustolla. Julkaistu 28.5.2016.

Juttu ”Bioetiikka houkutteli vierailulle” Aikalaisen verkkosivustolla. Julkaistu 26.5.2016. Englanninkielinen versio luettavissa täällä.

Salla Saxénin, Anni Leskelän ja Heikki Saxénin artikkeli ”Henkilökohtaiset geenitestit haastavat instituutiot ja yhteiskunnat muutokseen” Tieteessä tapahtuu -lehdessä 3/2016.

Heikki Saxénin blogikirjoitus ”Luottamus koetuksella tutkimusetiikassa” Sitran sivuilla. Julkaistu 19.4.2016.

Jari Pirhosen blogikirjoitus ”Geronteknologiasta gerobotiikkaan?” ROSE-hankkeen sivuilla. Julkaistu huhtikuussa 2016.

Heikki Saxén oli puhumassa 4.4. esitetyssä Akuutti-ohjelmassa. Osion teema oli ”lisääntyykö eriarvoisuus terveydenhuollossa”. Haastattelun tekstiversio on luettavissa ohjelman sivuilta. Haastattelu on myös katsottavissa rajoitetun ajan Yle Areenasta. Heikin osio alkaa noin kohdasta 5:40.

Jari Pirhonen yhdessä professori Jaakko Valvanteen kanssa radiohaastattelussa Radio Moreenissa 9.3.2016. Aiheena vanhan ihmisen hyvä hoito.

Heikki Saxén oli yhtenä vieraana sunnuntaina 28.2.2016 esitetyssä Yle TV1 -kanavan Arto Nyberg -ohjelmassa. Muita vieraita olivat kolminkertainen nyrkkeilyn Suomen mestari Satu Lehtonen sekä Kaurismäen uuden elokuvan pääroolin näyttelevä Sakari Kuosmanen. Bioetiikka ja instituutti saivat mukavasti julkisuutta ohjelmassa, jota seurasi 620 000 katsojaa. Ohjelma on katsottavissa rajoitetun ajan Yle Areenasta.

Jari Pirhosen haastattelu Ylen jutussa ”Palvelutaloon muutetaan, ettei tarvitsisi olla yksin – silti yksinäisyys yllättää”. Julkaistu 18.2.2016. Jatkojuttu, jossa kysellään ihmisten kokemuksia täällä.

Kolumni ”Haluatko robotin hoitajaksesi?” Aamulehdessä 18.2.2016.

Heikki Saxénin haastattelu ”Hoitoja harvoille” Tampereen yliopiston verkkosivustolla. Julkaistu 1.2.2016. Englanninkielinen versio luettavissa täällä.

Uutinen ”Suomalaistutkija lehdessä: ’Eläinten ja ihmisten risteytykset tulevat – valtava murros käynnissä huomaamatta'” Uuden Suomen verkkosivustolla. Julkaistu 22.1.2016.

Heikki Saxénin kirjoitus ”Eläinten ja ihmisten risteytykset, leikkausrobotit ja tulostettavat elimet tulevat. Tajuammeko mitä on tapahtumassa?” Imagen verkkosivustolla. Julkaistu 20.1.2016.

Heikki Saxénin kolumnikirjoitus ”Uneton bioetiikan äärellä” Etiikka.fi-sivustolla. Julkaistu 4.1.2016.

Uutinen Mediuutisten vuoden 2015 terveysalan 100 vaikuttajan valinnasta. Valittujen joukossa oli myös Bioetiikan instituutin hallituksen puheenjohtaja Heikki Saxén. Julkaistu 15.12.2015.

Suomen Fulbright Centerin uutiskirjeen 2/2015 lyhyt artikkeli Bioetiikan instituutin perustamisesta (sivu 9).

Uutinen ”Bioetiikan instituutti läpivalaisee eettisiä kysymyksiä” Aikalaisen verkkosivustolla. Julkaistu 10.11.2015.

Uutinen ”Bioetiikan instituutti aloitti toimintansa” Suomen Lääkärilehden verkkosivustolla. Julkaistu 29.10.2015.

Uutinen ”Bioetiikan instituutti vakiinnuttaa tieteenalaa Suomeen” Tampereen yliopiston tutkimusuutisissa. Julkaistu 14.10.2015.

Artikkeli ”Bioetiikka ja deliberatiivinen demokratia: Elämän etiikka kaikkien ulottuville” Politiikasta.fi-verkkosivustolla. Julkaistu kesäkuussa 2015.

Kolumni ”Priorisoinnista ei pidä päättää suljettujen ovien takana” Aamulehdessä 8.3.2015.

Artikkeli ”Bioetiikan asemaa tulisi vahvistaa” Tieteessä tapahtuu -lehdessä. Julkaistu alkuvuonna 2014.

Harvardin yliopiston bioetiikan professori Norman Danielsin haastattelu Suomen Lääkärilehdessä Danielsin vieraillessa Suomessa syksyllä 2013. Julkaistu 03.10.2013.

Bioetiikan opinnäytteet

Alla on kokoelma kotimaassa julkaistuja lopputöitä ja väitöskirjoja. Mikäli haluat hyväksytyn työsi lisätyksi listalle, voit lähettää meille palautetta.

Smarter with Drugs? Sociology of cognitive enhancement drugs from user’s perspectiveAleksi Hupli
2021
Ethics in professional discourse : An exploration of moral uncertainty and the diversity of ethics in healthcare professionsSalla Saxén
2021
Queering bioethics: a queer feminist framework for vulnerability and principlesTiia Sudenkaarne
2021
On the ethical desirability of considerable life extensionRosa Rantanen
2019
A Cultural Giant : An interpretation of bioethics in light of its intellectual and cultural historyHeikki Saxén
2017
IN DUBIO PRO NATURA? A Philosophical Analysis of the Precautionary Principle in Environmental and Health Risk GovernanceMarko Ahteensuu 2008
Naturalness, Unnaturalness and Artificiality in Bioethical ArgumentationHelena Siipi
2005
Preventing Intellectual Disability : Ethical and Clinical IssuesPekka Louhiala
2002
Deviance, difference and human variety : the moral significance of disability in modern bioethicsSimo Vehmas
2002
Multidimensional Bioethics: A Pluralistic Approach to the Ethics of Human BiotechnologyVeikko Launis
2001
Hyvä, ihanteellisuus ja epäitsekkyys arvo- ja arvostuskäsityksinä terveydenhuollon koulutuksessa ja työelämässäAira Pihlainen
2000
Genes, Sense and Sensibility. Philosophical Studies on the Ethics of Modern BiotechnologiesTakala Tuija
2000
Freedom, Autonomy, and the Limits of Medical Paternalism (lektio / kansainvälinen painos)Heta Häyry
1990
Critical Studies in Philosophical Medical Ethics (lektio)Matti Häyry
1990
Lääketieteellisen vallan säröjä? : Suomen julkisen terveydenhuollon lapsettomuushoitojen järjestymisen queer-bioeettinen tarkasteluElisa Honkanen
2023
Ongelma joka ei kuole – Gilbert Meilaenderin aborttikäsitys moraalifilosofisesta näkökulmastaKatja Räsänen–Vesala
2023
Tulevaisuus peruttu? : Don Marquisin abortinvastaisen argumentin kritiikkiJere Hallikainen
2022
Kohti paranneltua ihmistä: Transhumanistisen julistuksen eettiset painotuksetHanna Gröndahl
2021
Against compulsion – in defence of tension: Ethical evaluation of pain from its natural functions to a prospective moral purpose in anticipation of genetic modulationJoel Janhonen
2021
Parhaat lapset : Julian Savulescun moraaliperiaatteen ja modernin geeniteknologian synteesiMiki Lehtonen
2021
How Should Research on Sentient Human Cerebral Organoids Be Regulated? Lessons from Animal and Embryo Regulatory FrameworksRoosa Harmo
2018
Näkökulmia sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan : sosiaalityön opiskelijoiden ammattieettinen pohdinta käytännön opetuksen jaksollaEmilia Koivumäki
2017
Transhumanismi : Tutkielma tieteen, teknologian ja uskonnon rajapinnoista retorisen analyysin valossaPekka Marttinen
2016
Ihmisarvon käsitteen moninaisuudesta : Ihmisarvon käsitteen hyödyntäminen keskustelussa munasolujen ennakoivasta pakastamisestaAnnika Schmidt
2015
Kohtupolitiikkaa ─ Feministisen bioetiikan ja queer-bioetiikan näkökulmia sijaissynnyttämiseenTiia Junnonaho
2014
Arvot ja etiikka gerontologisen sosiaalityön käytännössäSalla Nyholm
2014
Kantasolututkimuksen bioetiikka : Diskurssianalyysi kantasolututkimusta koskevista teksteistä vuosina 2001-2013Henna Holtinkoski
2013
Adaptoitumisen paradoksi ja kokonaisvaltaisempi onnellisuus : Altruismin mahdollisuudet tulevaisuuden maailmassaMari Kahelin
2013
Eettisten periaatteiden toteutuminen kliinisessä tutkimuksessa : Hoitotyön johtajien käsityksiäSanna-Maria Nurmi
2013
Chance, Choice and Responsibility : A responsibility-sensitive egalitarian interpretation of Michael Sandel’s argumentation against genetic enhancementJohanna Ahola-Launonen
2012
Ethical aspects of human tissue research : views of the stakeholdersArja Halkoaho
2012
Potilaan tiedonsaantioikeus geneettiseen tietoonMelanie Soini
2012
Paul W. Taylor: Luonnon kunnioittamisen etiikka ja intressiriitojen ratkaiseminenTiina Malmström
2011
The feminist transformation of bioethics : An analysis of theoretical perspectives and practical applications in feminist bioethicsEeva Nyrövaara
2011
Filosofinen bioetiikka ja ihmisten geenimanipulaatioJanika Maisala
2003
KÄRSIMYS VAI KUOLEMA? Filosofinen tutkielma eutanasian moraalisesta oikeutuksesta (julkaisu)Heta Häyry
1984
KOHDUSTA HAUTAAN. Filosofinen tutkielma abortin moraalisesta oikeutuksesta (julkaisu)Matti Häyry
1984